naše certifikace a oprávnění

Certifikát partnera Krannich Solar
Osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb.
Osvědčení o profesní kvalifikaci
Oprávnění k činnosti TIČR