MIRA elektromontážní
spol. s.r.o.

Fotovoltaika

Naše firma působí v oblasti energetiky již 14 let. Díky této dlouholeté tradici vidíme důkladně do dané problematiky.

Cílem naší společnosti je spokojenost zákazníka. Proto sami vytváříme spolehlivé, kvalitní a komplexní instalace na míru.

Díky optimálnímu návrhu minimalizujeme ztráty a maximalizujeme výkon vaší elektrárny, tím zkracujeme dobu návratnosti investice.

Zvlášť dbáme na uzemnění vznikající statické elektřiny a doplnění hromosvodu, abychom ochránily Vaši elektrárnu před bleskem, dle platných vyhlášek a norem. Jsme zastánci spolehlivých a bezúdržbových technologií.

Proč fotovoltaika?

Mezi hlavní výhody solární elektrárny patří to, že nemá žádné pohyblivé části, takže se téměř neopotřebovává, není nutná údržba a nevyskytují se téměř žádné poruchy. Její životnost se pohybuje od 25 let výše. Tyto elektrárny nevytváří žádný odpad ani hluk. Můžeme říci, že nepotřebují vůbec nic kromě slunečního záření. Další nespornou výhodou je státem garantovaná odkupní cena po dobu 20ti let a tak se vám vložené investice navrátí již po 6ti až 10ti letech. V roce uvedení do provozu a v následujících 5ti letech jste osvobozeni od daně z příjmů. V dalších letech si celou instalaci můžete odepsat z nákladů. Je to vhodná investiční příležitost jak pro domácnosti, tak také pro firmy. V neposlední řadě je nespornou výhodou velká šetrnost k životnímu prostředí.

Tel: +420 777 758 830